Wniosek o przyjęcie do szkół policealnych

Imiona i Nazwisko:
Data urodzenia:
Pesel:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Adres e-mail:
Zawód:
Po wypełnieniu i formularza należy telefonicznie umówić się na termin podpisania papierowej wersji wniosku oraz dostarczenia następujących załączników:
1. Dwie fotografie
2. Karta zdrowia
3. Świadectwo promocyjne ostatnio ukończonej klasy
Jednocześnie oświadczam, że jest mi treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.